Basisschool Wereldwijs

2019-04-15T10:09:27+00:00

Basisschool Wereldwijs is een algemeen bijzonder onderwijsconcept in de regio van Rotterdam-Rijnmond. Speerpunten van onze school zijn: -Wereldburgerschap -Coöperatief leren -Ouderbetrokkenheid -Diversiteit -Talentontwikkeling -Leertijduitbreiding We zullen de kinderen en ouders benaderen van een nieuw perspectief. We geven onderwijs dat ten goede komt aan :hoofd, hart en handen" Ieder kind is uniek en heeft talenten die we optimaal willen benutten.