Gegevens leerling

Voor welke groep wordt de leerling aangemeld?

Indien u uw kind al een basisschool bezoekt, wat is de naam van de school waar de leerling staat ingeschreven?

Gegevens ouder/verzorger