UNESCO-scholen werken samen aan meer vrede en verdraagzaamheid in de wereld. Dat doen zij door de missie van UNESCO te onderschrijven en door aandacht te besteden aan de vier thema’s voor UNESCO-scholen.

De missie van UNESCO luidt: Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed. Kort gezegd: vrede begint in de hoofden van mensen.

De vier UNESCO-thema’s zijn Vrede & mensenrechten, Wereldburgerschap, Intercultureel leren en Duurzame ontwikkeling. Alle UNESCO-scholen in de wereld besteden aandacht aan deze thema’s. Samenwerken met een school elders in Nederland of elders in de wereld ligt voor de hand: de basis is gelijk.

Deze vier thema’s zijn zo gekozen dat ze bijdragen aan vrede in de hoofden van mensen: door leerlingen bewust te maken van hun positie in de wereld en hen kennis te laten maken met nieuwe perspectieven. Dat kan binnen de eigen stad of het eigen dorp, binnen de provincie, binnen Nederland, en zo steeds verder de wereld in.

In Nederland zijn er UNESCO-scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Zij werken onderling samen door ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Wereldwijd zijn er zo’n 10.000 UNESCO-scholen.

Meer informatie is te vinden op unescoscholen.nl of aspnet.unesco.org