Basisschool Wereldwijs is een algemeen bijzonder onderwijsconcept in de regio van Rotterdam-Rijnmond.
Speerpunten van onze school zijn:
-Wereldburgerschap
-Coöperatief leren
-Ouderbetrokkenheid
-Diversiteit
-Talentontwikkeling
-Leertijduitbreiding

We zullen de kinderen en ouders benaderen van een nieuw perspectief.
We geven onderwijs dat ten goede komt aan :hoofd, hart en handen”

Ieder kind is uniek en heeft talenten die we optimaal willen benutten.