Beste ouders,

De kogel is door de kerk! De scholen blijven langer gesloten. In ieder geval tot 28 april en in ons geval tot en met 5 mei (in verband met de meivakantie, studiedag en Bevrijdingsdag). Een zware teleurstelling, maar niet onbegrijpelijk. We hebben een klus te klaren met z’n allen en dat betekent dat iedereen, dus ook de kinderen, een steentje moeten bijdragen.

Wij realiseren ons dat de druk vooral bij u komt te liggen. De combinatie van werken, begeleiding van kinderen en zorg om familie vraagt veel. Voor een aantal gezinnen is dit niet te combineren en heeft de gemeente Rotterdam in samenwerking met kinderdagverblijven en scholen geregeld dat deze kinderen in de noodopvang (op school of bij de opvanglocaties) terecht kunnen. We zijn blij dat deze kwetsbare kinderen opgevangen kunnen worden.

Veel ouders van Wereldwijs geven aan dat ze, ondanks de druk van alles, het thuis gezellig hebben en de moed erin houden. De leerkrachten hebben minimaal één keer per week live contact met de kinderen en checken hoe het met hen gaat. Ze richten zich dan niet alleen op het schoolwerk, maar vooral ook op het welzijn van het kind.

In deze editie van de nieuwsbrief staan we stil bij de projectweken die abrupt zijn onderbroken, maar die desalniettemin zeer geslaagd waren. Ook doen we een rondje langs de groepen, maar dan online.

Tot slot, we weten allemaal dat kinderen, en eigenlijk iedereen, beter functioneert als je goed in je vel zit. Dat heeft dan weer een positief effect op het thuisonderwijs.

Voor nu, blijf gezond en houd vol!

Ramazan Cetintas