Nu de scholen dicht zijn werkt iedereen  met hart en ziel om de leerlingen op afstand tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften. Wij willen de leerkrachten, de ouders en natuurlijk onze kanjers, de leerlingen, bedanken voor hun inzet en samenwerking. Hopelijk is deze situatie zo snel mogelijk voorbij en worden we weer herenigd met onze leerlingen, die wij heel erg missen.