Op 29 augustus hebben wij deelgenomen aan een cursus BHV (bedrijfshulpverlening). Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: brandbestrijding, reanimatie & AED, het gebruik van verbandmiddelen, hoe te handelen bij brandwonden, botbreuken en elektriciteitsongevallen, Rautek- en ondersteuningsgreep en stabiele zijligging. Het ging er vrij spectaculair aan toe. Natuurlijk hopen wij nooit in de positie terecht te komen om deze kennis te moeten toepassen.