Op woensdag 18 december hebben de kinderen een kerststuk gemaakt in de klas. De ouders mochten hieraan deelnemen en dit samen met hun kind maken. Wat een creatieve kinderen hebben we in de klas! De kerststukjes zijn prachtig geworden! Onze dank aan alle ouders die aanwezig konden zijn. Het was erg gezellig! In januari komt er weer een ouderactiviteit. Blijf daarom ClassDojo in de gaten houden.