Tahmine Kharazani en Elif Yenice zullen voortaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag logopedie geven aan de kinderen van de basisschool en de peuterspeelzaal. Bij de volgende situaties heeft uw kind logopedie nodig:

  • Taalproblemen: kinderen met taalproblemen kunnen op school minder goed begrijpen en leren. Zo kunnen ze onnodig achterlopen op hun leeftijdsgenootjes. Als u denkt dat uw kind taalproblemen heeft, is onderzoek aan te raden.
  • Spraakproblemen: sommige kinderen hebben moeite met het uitspreken van klanken of laten klanken weg. Hierdoor zijn ze slecht verstaanbaar.
  • Afwijkende mondgewoonten: sommige kinderen hebben te veel speeksel (kwijlen), duimen of vingerzuigen, slikken op een verkeerde manier (bijvoorbeeld met de tong tussen de tanden) of hebben vaak een open mond. Dit noemen we afwijkende mondgewoonten.
  • Lezen en spellen: lezen en spellen zijn zeer belangrijke vaardigheden. Als het leren lezen en spellen moeilijk is, kan dit gevolgen hebben voor je gehele leven.

 

Leerkrachten geven via de ib’er de leerlingen door. Ook ouders kunnen hierover in gesprek gaan met de groepsleerkracht.