Op maandag 16 september werd er voor alle ouders, in de ouderkamer, een ontbijtochtend georganiseerd. Schoolmaatschappelijk werkster Nesrin Baran heeft zich voorgesteld aan de ouders. Tijdens het ontbijt heeft de intern begeleider Fikriye Arslan de ouders voorlichting gegeven over hoe zij hun kinderen kunnen helpen en begeleiden bij het maken van huiswerk. Ouders hebben vragen gesteld en opmerkingen doorgegeven. In totaal hebben 18 ouders deelgenomen. Wij danken deze ouders en hopen de volgende keer meer ouders te mogen ontvangen.