Basisschool Wereldwijs kent een algemeen bijzondere grondslag. Deze grondslag vindt haar oorsprong in de visie dat de Wereldwijsleerlingen onderwezen worden tot ambitieuze wereldburgers. Vanuit deze visie streeft de school ernaar een natuurlijk kennisbaken, een ontmoetingsschool te zijn, waar op een zorgvuldige wijze met de ander wordt omgesprongen en waar een ieder met respect en vertrouwen wordt behandeld.

De basisschool heeft de volgende kenmerken: kleinschalig, ambitieus, gedegen, innovatief, leerlinggericht en veilig. Het onderwijsstelsel laat zich niet alleen kenmerken door kennisvergaring, maar ook door leerlingen te stimuleren en te laten groeien op sociaal, emotioneel, creatief en motorisch vlak. Tijdens en buiten de lesuren wordt op diverse manieren aandacht besteed aan constructief sociaal gedrag, positieve betrokkenheid en een gezonde leefstijl van zowel de leerlingen als de personeelsleden van Basisschool Wereldwijs.

De school biedt versterkt taalonderwijs waarbij naast Nederlands Engels als tweede taal wordt gegeven. Er wordt extra aandacht besteed aan wetenschap en de bètavakken. Leerlingen krijgen onderwijs in een ‘state of the art’ technologische leeromgeving van leerkrachten met passie voor hun werk. Om de ontwikkeling van de leerlingen optimaal tot haar recht te laten komen, wordt een sterk beroep gedaan op de actieve betrokkenheid van ouders. De ouders krijgen de ruimte actief deel te nemen aan ouderactiviteiten. De school zorgt voor een prettig schoolklimaat waarbij de onderwijskundige en pedagogische aanpak bijdraagt aan dit klimaat. De school is een veilige en vertrouwde leeromgeving waar leerlingen coöperatief leren, met andere woorden: met elkaar en van elkaar.