Onze leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels lessen. Door middel van deze lessen worden ze voorbereid op het Cambridge English examens. Elk examen is gericht op een niveau van het Europees Referentiekader (ERK), waardoor leerlingen vaardigheden voor spreken, schrijven, lezen en luisteren kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Of leerlingen nu in Nederland of in het buitenland willen wonen, werken of studeren, onze diploma’s bewijzen dat ze over de Engelse taalvaardigheden beschikken om te slagen. Website doorverwijzing:

Website Cambridge Engels