Home2019-02-10T16:49:02+02:00

Welkom op de website van ‘Basisschool Wereldwijs’

Denk anders, denk wereldwijs

Waarom Basisschool Wereldwijs?

De Basisschool Wereldwijs heeft de volgende kenmerken: kleinschalig, ambitieus, gedegen, innovatief, leerlinggericht en veilig. Het onderwijsstelsel laat zich niet alleen kenmerken door kennisvergaring, maar ook door leerlingen te stimuleren en te laten groeien op sociaal, emotioneel, creatief en motorisch vlak. Tijdens en buiten de lesuren wordt op diverse manieren aandacht besteed aan constructief sociaal gedrag, positieve betrokkenheid en een gezonde leefstijl van zowel de leerlingen als de personeelsleden van Basisschool Wereldwijs.

OUDERBETROKKENHEID

Basisschool Wereldwijs gaat een samenwerking aan met CPS voor het programma ouderbetrokkenheid 3.0. Dit programma gaat over de samenwerking tussen ouders en scholen ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling. Hierbij maken beide partijen afspraken en zoeken ze naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind.

ONZE WAARDEN

In het kader van LekkerFit hebben wij een schooldiëtiste op school. Zij geeft advies met betrekking tot gezonde voeding aan leerlingen die daar behoefte aan hebben

Op onze school hebben wij een oefentherapeute die, indien nodig, zorg kan verlenen op het gebied van het aanleren van gezond beweeggedrag aan leerlingen.

Op school hebben wij een logopedist die logopedische zorg kan verlenen aan onze leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Op onze school hebben wij een Remedial Teaching specialist die leerlingen helpt om hun school of leerachterstand weg te werken.

De contactpersoon ondersteunt de mentoren bij het contact met ouders. Tevens organiseert zij themabijeenkomsten in samenwerking met schoolmaatschappelijk werk. Ouders kunnen hierbij zelf thema’s inbrengen.

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen, aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.

SCHOOLGIDS

WERELDWIJS JOURNAAL

NIEUWSBRIEF

Basisschool Wereldwijs “Nieuws”

Ga naar de bovenkant