Wij hebben per september 2017 een nieuwe locatie geopend in Rotterdam: De Peutertuin. De Peutertuin is een kinderdagverblijf/voorschool die zich richt op kinderen van 2 tot 4 jaar. De groep is gesitueerd in basisschool De Wereldwijs, in de wijk Charlois in Rotterdam. Een prachtige, ruime locatie met een grote buitenruimte met veel spelmogelijkheden. Onze pedagogisch medewerkers en kinderen zijn vaak buiten op het plein te vinden. Doordat we samenwerken met de school, onder andere op het gebied van gezamenlijke thema’s, wordt een doorgaande leerlijn voor uw kind gegarandeerd.

De locatie ligt in een kleurrijke wijk. Pedagogisch medewerkers en de kinderen zullen hier regelmatig te vinden zijn. Er is een ruime buitenspeelplaats, waar de kinderen samenspelen met de onderbouw van de basisschool. De Peutertuin in Rotterdam heeft zich gespecialiseerd in VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) en daarnaast is reguliere opvang ook mogelijk.

De Peutertuin heeft een horizontale groep. Vanwege de indeling van de leeftijden, kunnen er op laagdrempelig en ontwikkelingsgericht niveau activiteiten en zorg aangeboden worden. Doordat er rekening gehouden is met de leeftijd, krijgen alle kinderen de ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen.

De Peutertuin besteedt veel aandacht aan de inrichting en aankleding van het lokaal. De groep is ingedeeld in verschillende hoeken om er voor te zorgen dat verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Er is bijvoorbeeld een huishoek, een bouwhoek en een lees-snoezelhoek.

Dagritme

Vanuit een vast dagritme gaan de pedagogisch medewerkers aan het werk. Het vaste dagritme zorgt voor ritme, structuur en regelmaat. Op deze manier zullen de kinderen weten wat er gebeurt en wat er komen gaat.
Lees meer

Activiteiten

Aan de hand van het lopende thema worden verschillende activiteiten aangeboden.
Knutselen, lezen, kringgesprek, praatplaten, een thematafel maken, verkleden, taalstimulering maar ook individuele activiteiten
Lees meer

KDV Kindernet streeft ernaar om de best mogelijke zorg te bieden aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd. Dit betekent in de praktijk dat de kinderen aandacht, liefde en ondersteuning krijgen in hun algemene ontwikkeling.

Wij zorgen voor verantwoorde en professionele kinderopvang, waarin ieder kind zich veilig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen en waarin het kind gestimuleerd wordt om tot ontwikkeling te komen zowel individueel als in groepsverband en waarin de sociale contacten worden bevorderd. Wij vinden het van belang dat ieder kind en zijn of haar unieke talenten, de ruimte krijgen om te ontwikkelen.

U als ouder bent onze klant, maar in ons denken en doen staat het kind centraal. In ons uitgangspunt is het gezin de belangrijkste opvoedsituatie voor het kind.

 

De Peutertuin heeft vaste (VVE) geschoolde pedagogisch medewerkers. Zij volgen de ontwikkeling van de kinderen. Dagelijks worden aantekeningen gemaakt van wat de kinderen concreet doen en zeggen, waardoor de leidsters informatie krijgen over de ontwikkeling van de kinderen.

Locatie de Peutertuin is gelegen in een kleurrijke, stedelijke omgeving. Er is een park in de buurt, waar de kinderen gaan wandelen. Kinderen ontdekken en ontwikkelen zich zo in de natuur en zijn hierdoor onderdeel van de wereld.

Geregeld maken de kinderen met de pedagogisch medewerkers een  kort uitstapje. Dit kan variëren van een wandeling, spelen in het park, of boodschappen doen. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, dan wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Tijdens het intakegesprek kunt u als ouder kenbaar maken of uw kind mee mag met een uitstapje.

Kindernet is een professionele kinderopvangorganisatie voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. De opvang is verdeeld over verschillende locaties in Deventer, Doetinchem, Warnsveld en Zutphen. De locaties variëren in de voorziening van ruimten en ligging.

Het pedagogisch beleid is tot stand gekomen, in samenwerking met medewerkers, om verschillende inzichten en visies te kunnen toetsen en daardoor als een geheel samen te kunnen voegen.

Niet ieder kind is hetzelfde en ontwikkelt zich op zijn eigen niveau. Ons beleid is een “leidraad”, waar tussen we gericht kijken naar wat het kind nodig heeft, op zijn eigen niveau. De pedagogisch medewerkers spelen hier dagelijks op in, waar zij rekening houden met een hoofddoel met betrekking tot de ontwikkeling.U kunt via de onderstaande link aanmelden voor de peutertuin: