Net als iedere school kent ook onze school een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders/verzorgers en personeel alle belangrijke zaken met betrekking tot school bespreken. Belangrijke onderwerpen voor een MR zijn o.a. de onderwijskwaliteit, schoolfinanciën en het schoolplan. De MR kan daarnaast elk relevant onderwerp bespreken met de schoolleiding.

Afhankelijk van het onderwerp, kan de MR een adviserende of instemmende rol hebben. Bovendien draagt de MR actief zelf onderwerpen aan en treedt zij op als gesprekspartner voor de schoolleiding.

Wie meer wil weten, kan één van de MR-leden aanspreken of een mail sturen naar mr@bs-wereldwijs.nl