Bij ons op school gebruiken we de volgende methoden :

Rekenen Piramide Pluspunt 3 Pluspunt 3
Sociaal emotionele ontwikkeling De Vreedzame School De Vreedzame School De Vreedzame School
Muziek Piramide Moet je doen Moet je doen
Beeldende vorming Piramide Moet je doen Moet je doen
Schrijven Piramide Pennenstreken Pennenstreken
Verkeer Piramide Veilig Verkeer Nederlands Veilig Verkeer Nederlands
Begrijpend lezen Jippie/ Humpie Dumpie Nieuwsbegrip XL
Engels Take it easy Take it easy Take it easy
Natuur Naut
Geschiedenis Brandaan
Aardrijkskunde Meander