Missie en Visie

MISSIE

Wereldburgers verbonden in diversiteit

We leven in een mondiale tijdperk. De wereld is een “global village” en we zijn meer dan ooit tevoren met elkaar verbonden. Naast het verzorgen van goed onderwijs, heeft Wereldwijs Montessori onder meer de volgende doelstellingen:

Vector.png
meteor.png
star_bg.png
meteor.png
planet.png
earth.png
VISIE

Samen bouwen we aan een mooie toekomst

Een van de pijlers van Montessori Wereldwijs is de positieve benadering van het kind. Kinderen hebben behoefte aan een gezonde en positieve leeromgeving om tot goede leerresultaten te komen, een omgeving waarin een verantwoorde aanpak voorop staat.

Visie

Wij zijn nieuwsgierig naar ieders talent en maken ruimte voor ontwikkeling.

Missie

Wereldburgers inspireren en voorbereiden op de hedendaagse veranderingen.

Onderwijskenmerken

Onze kernwaarden

De kernwaarden van onze school laten zien waar wij voor staan. Ze horen onlosmakelijk bij onze missie en visie:

  • Wij bouwen aan een stevige basis (Nederlands, rekenen/wiskunde en digitale vaardigheden), ontwikkelen onze talenten (kunst, theater, cultuur, sport, techniek en leiderschap) en zetten ons in voor onszelf en anderen.
  • Samenwerken motiveert, activeert en verbindt. Met teamwork komen we verder.
  • Wij zijn leraren voor het leven! Het voorbeeldgedrag van de leerkracht is belangrijker dan de lessen die ze geven. Zij inspireren kinderen en hebben een groot aandeel in hun ontwikkeling.
  • De school als gemeenschap: Samen met ouders, kinderen en de buurt een gemeenschap vormen die een voorbeeld is voor de gemeenschap die we in de wereld willen zien.
  • Verbinding met de samenleving: Bij elk geleerd stukje kennis de vraag stellen: “Wat kunnen wij met deze kennis doen of betekenen voor onze medemensen en de wereld?”
  • Toekomstgerichte en proactieve wereldburgerschap voor een mooie en vreedzame wereld.

Maak een afspraak

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

*Verplicht