Missie en Visie: Wereldburgers verbonden in diversiteit

Missie

 1. Het verschil maken voor de leerlingen én de wereld;
 2. Het verzorgen van kwalitatief, inclusief en eigentijds onderwijs;
 3. Het stimuleren van de cognitieve en morele ontwikkeling van leerlingen;
 4. Het opvoeden van wereldburgers die hun talenten willen inzetten om de wereld te creëren waarin ze willen leven.

Visie

 1. Innerlijke vrede (bv. zelfstandigheid, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen);
 2. Interpersoonlijke vrede (bv. vriendelijkheid, behulpzaamheid, samenwerking);
 3. Wereldvrede (bv. acceptatie, democratie, duurzaamheid).

Onderwijskenmerken

 1. Wereldburgerschap: Kinderen opvoeden tot toekomstgerichte en proactieve wereldburgers die zich inzetten voor een inclusieve, rechtvaardige en vreedzame wereld.
 2. Stevige basis, unieke talenten: Bouwen aan een stevige basis (wereldburgerschap, Nederlands, rekenen/wiskunde en digitale vaardigheden). Het ontwikkelen van talenten (bv. kunst, theater, cultuur, sport, techniek en leiderschap). En deze inzetten voor jezelf en de wereld.
 3. Teamwork: Samenwerken motiveert, activeert en verbindt. Samen komen we verder.
 4. Leraren voor het leven: Het voorbeeldgedrag van leraren is belangrijker dan de lessen die ze (erover) geven. Zij inspireren kinderen hun talenten te ontwikkelen en deze voor zichzelf en de wereld in te zetten.
 5. De school als gemeenschap: Samen met ouders, kinderen en de buurt een gemeenschap vormen die een voorbeeld is voor de gemeenschap die we in de wereld willen zien.
 6. Verbinding met de samenleving: Bij elk geleerd stukje kennis de vraag stellen: “Wat kunnen wij met deze kennis doen of betekenen voor onze medemensen en de wereld?”

Onze kernwaarden

De kernwaarden van onze stichting laten zien waar wij voor staan. Ze horen onlosmakelijk bij onze missie en visie.

Kernwaarden Ik Wij
1. Droom “Ik heb een droom” “Wij hebben een droom”
2. Proactief “Het begint bij mij” “Het begint bij ons”
3. Innovatief “Ik heb een idee” “Wij hebben een idee”
4. Betrouwbaar “Ik doe wat ik beloof” “Wij doen wat wij beloven”
5. Moedig “Ik volg mijn hart en doe het juiste” “Wij volgens ons hart en doen het juiste”
6. Teamwork “1 + 1 = 3” “1 + 1 = 11”