In de nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er afgelopen vrijdag 22 januari een kwaliteitsonderzoek zou plaatsvinden op onze school door de Onderwijsinspectie.

Op grond van groepsbezoeken, gesprekken met leerlingen, ouders en het team en na het bestuderen van onze beleidsdocumenten en de eindopbrengsten (het niveau waarop de leerlingen eind groep 8 de school verlaten) heeft de inspectie besloten ons het basisarrangement toe te kennen, of ook wel “de groene kaart”.

 

Dit houdt in dat onze school voldoende scoort op de bekeken onderwerpen. Wij zijn erg blij en ook trots op dit resultaat. Dit resultaat hebben we mede te danken aan de inzet van ons hele team en het vertrouwen dat u, als ouder in onze school heeft.
Bij onvoldoende scores kan een school een oranje of rode kaart krijgen, wat inhoudt dat er extra toezicht nodig is of veel verbeterpunten zijn.

Met de tips van de inspecteur gaan we aan de slag, want uiteraard zijn er ook bij ons aandachtspunten. De inspectie schrijft een rapport over de bevindingen dat binnen enkele weken ook op internet te lezen is. Zodra het is gepubliceerd zullen wij u hierover informeren.

Niet alleen het team, ook het bestuur is trots op dit behaalde resultaat.