Aan de school is een enthousiaste Ouderraad (OR) verbonden. De OR heeft een belangrijke taak om het contact tussen school en de ouders te bevorderen. De ouderraad voor het schooljaar 2018-2019 bestaat uit de volgende personen:

A. D.
B. F.
C. Y.