Wat is passend onderwijs?

Simpel gezegd: onderwijs dat passend is voor ieder kind. Het basisonderwijs is verplicht om aan álle Rotterdamse kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden. Dit doet onze school met ondersteuning van PPO Rotterdam (Primair Passend Onderwijs Rotterdam). Dus ook als een kind extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld bij moeite met lezen, rekenen of leren. Maar net zo goed wanneer een kind hoogbegaafd is, een lichamelijke beperking heeft of ondersteuning kan gebruiken op het gebied van gedrag.

Website Passend Onderwijs