Een van de pijlers van Basisschool Wereldwijs is de positieve benadering van het kind. Kinderen hebben behoefte aan een gezonde en positieve leeromgeving om tot goede leerresultaten te komen, een omgeving waarin een verantwoorde aanpak voorop staat. De school acht het van cruciaal belang dat leerlingen zich op hun gemak voelen en voldoende persoonlijke aandacht krijgen om tot een maximale ontwikkeling te komen.

De leerkrachten zien het positieve in een kind en benaderen de leerlingen ook positief.
Een positieve benadering houdt ook in dat de kinderen zoveel mogelijk, daar waar nodig is, positief gecorrigeerd worden. Iedereen, de school, de docenten en het personeel behoort bij te dragen aan deze aanpak.