Voor een goede schoolorganisatie is het ontwikkelen en volgen van protocollen van belang. Wij hanteren verschillende protocollen op school. Hier treft u de belangrijkste protocollen van onze school:

Ondersteuningsplan

Protocol DIM- directe instructie model : pdf

Protocol GIP-Groeps- en individu; pdf

Protocol ERDW : pdf