Schoolmaatschappelijk werk (Schoolpedagoog)

Iedereen kan positief opvoeden!

Iedere opvoeder kan de principes van positief opvoeden toepassen. Het kind tonen dat je het graag ziet is meestal niet moeilijk. Omgaan met ongewenst gedrag daarentegen vraagt soms veel energie. We bespreken hoe u positief kan opvoeden en geven u tien toptips om positief op te voeden.

Werk aan een ondersteunende en warme relatie met uw kind
Werk aan een warme relatie. Dat kan door goed te kijken en te luisteren naar wat uw kind nodig heeft en daarop in te gaan. Het kind wordt hierdoor gestimuleerd en voelt zich veilig en geliefd. Kinderen hebben betrokken en stimulerende ouders nodig. Betrokkenheid toon je door snel op te merken dat een kind iets nodig heeft en er ook gepast op te reageren. Laat zo veel mogelijk blijken dat je de prestatie van het kind waardeert en zet het ertoe aan om nieuwe dingen te leren.

Kijk altijd op een positieve manier naar uw kind en heb realistische verwachtingen van uw kind
Probeer op een positieve manier naar uw kind te kijken. Elk kind is anders en kan andere dingen. Dit heeft zowel te maken met wie het kind is als met de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Er zijn denkers en doeners, snelle en trage eters, creatieve en/of muzikale kinderen. Respecteer die verschillen en speel erop in. Een kind kan zich pas goed voelen als het mag zijn zoals het is. Probeer oog te hebben voor wat uw kind goed doet en goed kan. Elk kind heeft een eigen ontwikkelingstempo. Probeer een kind niet te forceren; een kind van vier kan bijvoorbeeld niet de hele zitkamer alleen opruimen; het kan wel samen wat boekjes wegleggen of alle poppen in de bak leggen.

Hanteer gepaste opvoedingsvaardigheden
Probeer in de omgang met uw kind gebruik te maken van positieve opvoedingsvaardigheden. Kinderen leren het meest van positieve aandacht en steun. Hiervoor hoeft een kind geen superprestaties leveren. Je kan best veel complimentjes geven voor alledaagse dingen. Belonen kan u met een knuffel, een kus, een dikke duim, een bravo, een brede glimlach, een liedje zingen, een applaus, herhalen wat hij fijn vindt, een leuke activiteit samen doen, etc….. Wees heel duidelijk over wat u wil. Als een kind iets doet wat u niet wil, kan u daar het beste snel en duidelijk op reageren. Bied uw kind dan een alternatief. Zeg kort wat niet mag en vertel erbij wat wel kan, bijvoorbeeld een zachte bal binnen of schoenen aan en buiten spelen met de bal.

Zorg goed voor uzelf als ouder!
Neem regelmatig tijd voor uzelf! Opvoeden is makkelijker als u ontspannen bent en u goed in uw vel voelt. Als u uzelf goed voelt, zal het makkelijker zijn om er te zijn voor uw kind. Als u als ouder moe en geïrriteerd thuiskomt en niet veel meer kan verdragen, voelt uw kind dat. Vertel gerust aan uw kind hoe u zich voelt, bijvoorbeeld: ‘Mama is niet boos, maar heel erg moe.’ Zo’n boodschap kan uw kind geruststellen en het leert begrijpen dat er een reden is waarom mama vandaag ‘anders’ is dan anders.


Tip 1
Als uw kind u iets wil laten zien, stop dan even waarmee u bezig bent en geef aandacht aan uw kind. Het is belangrijk om vaak korte periodes in elkaars gezelschap te zijn en samen dingen te doen die u en uw kind allebei leuk vinden.

Tip 2
Geef uw kind vaak blijk van uw affectie door lichamelijk contact. Meestal vinden kinderen het fijn om geknuffeld te worden of uw hand vast te houden.

Tip 3
Praat met uw kind over dingen waar het geïnteresseerd in is en vertel uw kind ook wat u zelf die dag hebt meegemaakt.

Tip 4
Prijs uw kind gericht als het iets doet, dat voor jou voor herhaling vatbaar is, bijvoorbeeld: “Wat goed dat je meteen doet wat ik vraag”.

Tip 5
Het ligt voor de hand dat kinderen vervelend zijn als ze zich vervelen. Zorg voor genoeg materiaal en activiteiten voor binnen en voor buiten, bijvoorbeeld brooddeeg, kleurpotloden en kleurboeken, kartonnen dozen, verkleedkleren, een speelhut of speeltent.

Tip 6
Leer uw kind nieuwe vaardigheden door die eerst voor te doen en geef uw kind dan de kans om het zelf te doen. Spreek bijvoorbeeld thuis op een beleefde manier met elkaar en stimuleer uw kind ook om netjes te praten, bijvoorbeeld door “alsjeblieft” of “dankjewel” te zeggen en geef uw kind een complimentje als het zijn best doet om dat ook te doen.

Tip 7
Maak duidelijk, dat er grenzen zijn aan wat u van uw kind accepteert. Neem de tijd om met het hele gezin te praten over de regels die in huis gelden en maak uw kind ook duidelijk wat de consequentie is als regels overtreden worden.

Tip 8
Als kinderen ongehoorzaam of stout zijn, blijf dan rustig en geef de duidelijke instructie dat u dat niet wil en vertel ook wat u wel wilt, bijvoorbeeld: “Hou op met ruziemaken; dat is niet fijn en ga samen spelen”. Geef een complimentje als ze dat ook doen. Als ze doorgaan, geef dan de consequentie, die daaraan vastzit, die natuurlijk wel in verhouding moet zijn.

Tip 9
Wees realistisch in de verwachtingen die u hebt. Alle kinderen zijn van tijd tot tijd ongehoorzaam of stout en het zal zeker voorkomen dat discipline problemen geeft. De perfecte ouder proberen te zijn leidt alleen maar tot frustraties en teleurstellingen.

Tip 10
Zorg ook goed voor uzelf. Het is moeilijk om een rustige en ontspannen ouder te zijn, als u gespannen bent, als u zich zorgen maakt of als u depressief bent. Probeer elke week genoeg tijd vrij te maken om u te ontspannen of dingen te doen die u leuk vindt.


 

Wist u dat…
… u na het krijgen van een kind meer hersenen krijgt?
… jonge kinderen vooral leren van positieve feedback, zoals “goed zo en prima gedaan”.
… stimulerende ouders goed zijn voor de hersenen van hun kind.

Uitspraak van de week
“Kinderen herinneren je niet om de dingen die je hen gaf, maar het gevoel dat je van ze hield.