In de leerplichtwet wordt de leerplicht geregeld. Volgens deze leerplichtwet hebben ouders of verzorgers de verplichting ervoor te zorgen dat hun kind de school geregeld bezoekt. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Het ‘geregeld bezoeken’ van de school houdt in dat geen lestijd verzuimd mag worden, zonder dat er gewichtige omstandigheden in het geding zijn en/of er geldige redenen voor het schoolverzuim aanwezig zijn. De afspraken en regels van onze school omtrent verlof en afwezigheid vindt u in het document hieronder:

Let op: aanvraagformulieren moeten minstens 8 weken vóór de verlofdatum binnen zijn bij de gemeente of de school.

Aanvraagformulier voor VERLOF buiten de schoolvakanties van 10 schooldagen of minder: Download document

Website aanvraag verlof gemeente Rotterdam