Een van de pijlers van Basisschool Wereldwijs is wereldburgerschap. Dit wereldburgerschapsconcept richt zich met name op de opvoedkundige rol van scholen waarbij de schillen (zie figuur 1) innerlijke vrede, interpersoonlijke vrede en wereldvrede de drie dimensies vormen van wereldburgerschap. Wat deze visie verder karakteriseert is dat zij wereldburgers willen opleiden die zich proactief inzetten om binnen hun omgeving en in de maatschappij de boodschap van wereldburgerschap verder te verspreiden.

Project mensenrechten