In ons streven om het onderwijs te laten aansluiten bij de belevingswereld van het kind willen wij structureel aandacht besteden aan Wetenschap & Techniek. Het is niet alleen leerzaam, kinderen vinden het ook bijzonder leuk. Het schept ruimte voor een nieuwe manier van leren, waarin het draait om zelf ontdekken en ervaren, om denken en doen, dus actief leren.