Ziek melden

Indien uw kind ziek is, kunt u dit ons melden ’s morgens vóór 8.00 uur.
Kinderen die onverhoopt na 8.00 uur ziek worden, kunnen telefonisch ziek gemeld worden.

[wpforms id=”3884″ title=”false” description=”false”]

Voor kinderen die ziek worden op school en die normaal gesproken zelfstandig naar huis gaan, geldt dat de leerkrachten onder schooltijd te allen tijde verantwoordelijk zijn voor de kinderen. De kinderen mogen onder schooltijd dan ook niet zelfstandig naar huis, tenzij daar een afspraak over is gemaakt tussen u en de betrokken groepsleerkracht